Nezaplatenie dane alebo nesplnenie si inej povinnosti počas pandémie

Autor: Peter Slávik | 26.3.2020 o 11:52 | Karma článku: 9,63 | Prečítané:  3963x

Dane treba platiť, ale nie je z čoho. Vieme, či nám ostane na výplaty pre našich zamestnancov, nákup vstupov či na iné základné funkčnosti podniku? Zamestnanec alebo štát?

Je možné, aby podnikateľ nesplnil svoju povinnosť voči štátu a nebol za to sankcionovaný? Je.

Tento článok sa týka akejkoľvek povinnosti voči správcovi dane, teda podanie alebo zaplatenie dane, či už ide o daň z príjmov alebo daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 29 zákona č.563/2009 Z.z. Daňového poriadku je upravená situácia, kedy dôjde k zmeškaniu lehoty. V jednoduchosti to znamená, že si povinná osoba – platiteľ dane nesplní povinnosť v zákonom predpísanej lehote. Napríklad nezaplatí daň z pridanej hodnoty do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia.

Na príklade dane z pridanej hodnoty je veľmi uchopiteľné vysvetlenie predmetného paragrafu. Podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty má platiteľ dane dve povinnosti

  1. Podať daňové priznanie,
  2. Zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť

Obe tieto povinnosti je potrebné splniť. V praxi teda môžu nastať nasledovné situácie:

  • Platiteľ dane nepodal daňové priznanie a nezaplatil vlastnú daňovú povinnosť

Počet nesplnených zákonných povinností: 2

  • Platiteľ dane podal daňové priznanie a nezaplatil daň

Počet nesplnených zákonných povinností: 1

  • Platiteľ dane nepodal daňové priznanie a zaplatil daň

Počet nesplnených zákonných povinností: 1

  • Platiteľ podal daňové priznanie a zaplatil daň

Počet nesplnených zákonných povinností: 0

Ak nastane niektorá zo situácii podľa písm. a., b. alebo c. je namieste uvažovať nad vyššie spomenutým §29 Daňového poriadku.

Daňový poriadok upravuje povinnosť správcu dane odpustiť zmeškanie lehoty, keď platiteľ dane nedodrží zákonnú lehotu. Je to povinnosť správcu dane, nie možnosť.

§29 ods.1 Daňového poriadku hovorí, že správca dane ako aj ministerstvo  či finančné riaditeľstvo odpustí zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov, ak o to subjekt požiada a ak v tej istej lehote spraví zmeškaný úkon.

Aké sú teda podmienky na odpustenie:

  1. Existencia dôležitých dôvodov

Na základe uznesenia vlády č. 45/2020 Z.z. z 15.3.2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav a teda ide o veľmi dôležitú situáciu/dôvod. Na základe daného uznesenia bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020, ktorým boli zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem výnimiek uvedených tam alebo prijatých neskôr.

Ak teda platiteľ dane je povinný uzavrieť svoje prevádzky je to dostatočne vážny dôvod, aby došlo k odpusteniu lehoty.

Ak platiteľ dane nie je priamo dotknutý opatreniami ústredných orgánov, je na mieste úvaha ako sa ho dotýkajú obmedzenia trhové alebo obmedzenia jeho dodávateľov či odberateľov.

Podľa aktuálneho stavu sa predmetným Opatrením zatvorili všetky prevádzky poskytujúce služby a teda aj účtovné spoločnosti. Ak teda platiteľ dane je prevádzka, ktorá nemá obmedzenú činnosť avšak zveril vedenie účtovníctva tretej osobe, tak nemá možnosť vynútiť od tejto osoby plnenie v podobe prípravy daňového priznania či vedenia účtovníctva, nakoľko táto spadá pod prevádzku poskytujúcu služby a počnúc dňom 16.3.2020 6:00 hod je táto prevádzka zatvorená.

Tieto dôvody budú pretrvávať, až do vtedy kým vláda alebo zákonodarný zbor  nerozhodnú inak a teda sú objektívne.

  1. Podanie žiadosti

Za súčasného právneho stavu nie je možno odpustiť lehotu bez návrhu resp. bez toho aby daný subjekt o toto odpustenie požiadal. Túto žiadosť nie je potrebné podávať v deň pôvodnej lehoty, ktorá bude zameškaná. Žiadosť je potrebné podať do 30 dní od odpadnutia vyššie opísaného dôležitého dôvodu. Teda ak ústredné orgány, rozhodnú o zrušení mimoriadnej situácie či stavu, tak od účinnosti tohto rozhodnutia treba žiadosť podať do 30 dní.

  1. Podať zmeškaný úkon

Ďalšou podmienkou, na priznania odpustenia lehoty je podať resp. realizovať predmetný zmeškaný úkon a to v rovnakej lehote, ako je lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty, podľa bodu 2.

Záverom tohoto textu je, že ak existujú dôležité dôvody, tak štát ergo správca dane, má povinnosť odpustiť platiteľovi dane nesplnenie si určitých povinností, na úkor vyššieho záujmu. Ak teda doposiaľ nebolo bežné, že sa žiada o odklad alebo odpustenie zmeškania lehoty na podanie  DPH, práve v tejto situácii je namieste otázka odpustenie zmeškanej lehoty. Netreba vytvárať paniku, túto žiadosť podávame, až keď sa situácia vráti do normálu a keď sme reálne schopní splniť si všetky povinnosti ako nám zákon prikazuje.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Zrušili oslobodenie Kočnera. Kto je predseda senátu Peter Paluda

Čelil Harabinovi, zlákala ho SaS. Neskôr to ľutoval.

Dobré ráno

Dobré ráno: Biden si potrebuje upratať Putina, ak chce ustrážiť Čínu

Stretnutie lídrov sa konalo v Ženeve.

Obranca Vavro má covid. Čo to znamená pre ďalšie zápasy Slovákov?

Tím musí mať k dispozícii aspoň 13 hráčov.


Už ste čítali?